Vittsjö är bygdens äldsta och mest kända kurort.
Många har genom åren sökt sig hit för den välgörande luften.

Med Furuliden som utgångspunkt finns många promedadslingor och ställen att besöka.

I Ubbalts Naturreservat hittar du underbar natur och väl märkta promenadstigar. Området består av tätt liggande rullstensåsar med ryggar i flera riktningar. Bokskog dominerar i reservatet och i de delar av skogen där bokarna är över hundra år gamla finns en rik lav- och mossflora.

De hundraåriga Douglasgranarna är väl värda ett besök. Återfinns i utkanten av byn.Promenera runt Vittsjön och besök Gundrastorps kvarn som byggdes under 1800-talet. Kvarnen klassades som byggnadsminne 1982 och står vacker där Vieån rinner ut från sjön.

I byn besöker du Vittsjö skans och minnestenar som berättar om krigstider och när kung Gustav II Adolf gick genom isen.

På näset mellan Pickelsjön och Mellomsjön hittar du platsen där Vittsjöborg låg.  Genom utgrävningar som ägde rum 1985-86  kunde man fastställa att det rörde sig om en medelstidsborg och att borgen byggdes på 1330-talet och förstördes genom en brand under 1360-talet.

Promenad i skogen